i-ski.co.uk | Hotel and Residence Merilys, Meribel, France
iSKI – The best ski holidays, ski deals & ski chalets        
Monday to Thursday 9am - 10pm, Friday 9am - 5.30pm

call us  

02037780123

Hotel and Residence Merilys

Sleeps 75

150m from slopes